Objednávka HNK/2022/037-1
Dodávateľ
KARPATY - INFOPRESS
Holubyho 1
811 03 Bratislava
IČO: 17493528
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Knihy, 65 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
65,00 EUR
ceny sú vrátane DPH