Objednávka HNK/2022/027-1
Dodávateľ
PEMIC knižný veľkoobchod
Padlých hrdinov 60
82106 Bratislava 214
IČO: 35896931
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Knihy, 210 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH