Objednávka HNK/2022/022-1
Dodávateľ
Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 5820/9
84104 Bratislava
IČO: 00398144
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup literatúry
Názov položky:
Knihy, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH