Objednávka HNK/2022/011-1
Dodávateľ
WSS Slovakia s.r.o.
Kúty 1763/33
972 01 Bojnice
IČO: 52543595
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Opakované preškolenie vodiča s povolania
Názov položky:
Ostatné služby, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH