Objednávka HNK/2022/009-1
Dodávateľ
Viliam Kovaľ
SNP 2517/33
066 01 Humenné
IČO: 53317271
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup knihy Tieňoví hráči
Názov položky:
Knihy, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH