Objednávka HNK/2022/003-1
Dodávateľ
Economia, a.s.
Pernerova 673/47
186 00 Praha 8
IČO: 28191226
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Predplatné na rok 2022 - časopis RESPEKT
Názov položky:
Predplatné periodík, 95 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
95,00 EUR
ceny sú vrátane DPH