Objednávka HNK/2022/002-1
Dodávateľ
N Press
Jarošova 1
831 03 Bratislava
IČO: 46887491
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Predplatné na rok 2022 - denník N
Názov položky:
Predplatné periodík, 137.88 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
137,88 EUR
ceny sú vrátane DPH