Objednávka HNK/2022/001-1
Dodávateľ
Asseco Solutions, a.s.
GBC IV Galvaniho 17/B
82104 Bratislava
IČO: 00602311
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Online mzdový seminár 2022
Názov položky:
Ostatné služby, 71.7 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
71,70 EUR
ceny sú vrátane DPH