Objednávka HNK/2021/121-1
Dodávateľ
Peter Vida - VG servis
Nová 817/36
971 01 Prievidza
IČO: 43596771
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Oprava služobného auta PD 675 BB
Názov položky:
Ostatné služby, 737.96 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
737,96 EUR
ceny sú vrátane DPH