Objednávka HNK/2021/117-1
Dodávateľ
Magic print., s.r.o.
Panónska cesta 21
85102 Bratislava-Petržalka
IČO: 36617661
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup tonerov.
Názov položky:
Materiál, 1400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH