Objednávka HNK/2020/033-1
Dodávateľ
MSO - klimatizácie, s.r.o.
Jesenského 619/31
972 01 Bojnice
IČO: 36842567
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
revízia klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky na Záhradníckej č. 21 Prievidza
Názov položky:
Ostatné služby, 270 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH