Objednávka HNK/2020/030-1
Dodávateľ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Trnavska 112
82102 Bratislava
IČO: 00681385
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa 2020/1,2
Názov položky:
Predplatné periodík, 11 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
11,00 EUR
ceny sú vrátane DPH