Objednávka HNK/2020/028-1
Dodávateľ
ZENIT SK, s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš
IČO: 36307599
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Hygienické prepážky 1200 x 900 mm
Názov položky:
Materiál, 69 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
414,00 EUR
ceny sú vrátane DPH