Objednávka HNK/2020/023-1
Dodávateľ
Peter Vida - VG servis
Nová 817/36
971 01 Prievidza
IČO: 43596771
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
oprava automobilu na základe vyjadrenia z STK
Názov položky:
Ostatné služby, 700 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
700,00 EUR
ceny sú vrátane DPH