Objednávka HNK/2020/019-1
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Račianska 45
812 72 Bratislava
IČO: 00151866
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
predplatné časopisy Civilná ochrana na rok 2020
Názov položky:
Predplatné periodík, 7.09 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
7,09 EUR
ceny sú vrátane DPH