Objednávka HNK/2020/018-1
Dodávateľ
Grada Slovakia, s.r.o.
Moskovská 29
811 08 Bratislava
IČO: 31346103
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
nákup kníh
Názov položky:
Knihy, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH