Objednávka HNK/2020/016-1
Dodávateľ
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
IČO: 00516988
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
tlač a výlep plagátu na podujatie so spisovateľkou Antóniou Krzenieňovou
Názov položky:
Ostatné služby, 70 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
70,00 EUR
ceny sú vrátane DPH