Objednávka HNK/2020/014-2
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica
Partiz.cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
predplatné časopisov
Názov položky:
Predplatné periodík, 2.8 EUR
Názov položky:
Predplatné periodík, 10 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
12,80 EUR
ceny sú vrátane DPH