Objednávka HNK/2020/010-1
Dodávateľ
Kyberos Group
Agátová 688/7
971 01 Prievidza
IČO: 44792042
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
knihy podľa doloženého zoznamu - internetová objednávka
Názov položky:
Knihy, 245 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
245,00 EUR
ceny sú vrátane DPH