Objednávka HNK/2020/009-1
Dodávateľ
WSS Slovakia s.r.o.
Kúty 1763/33
972 01 Bojnice
IČO: 52543595
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Preškolenie vodičov služobných vozidiel
Názov položky:
Ostatné služby, 40 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
40,00 EUR
ceny sú vrátane DPH