Objednávka HNK/2020/005-1
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava
IČO: 00399957
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Predplatné na rok 2020 za Ekonomické rozhľady
Názov položky:
Predplatné periodík, 32.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
32,60 EUR
ceny sú vrátane DPH