Objednávka HNK/2019/66-1
Dodávateľ
Ing. Libor Guniš - REVEX
Kvetová 4
972 01 Bojnice
IČO: 35189495
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
revíziu kotolne, kotlov a dymového plynovodu
Názov položky:
Ostatné služby, 400 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH