Objednávka HNK/2019/43-1
Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Propagácia plagátu - beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou
Názov položky:
Ostatné služby, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH