Objednávka HNK/2019/128-1
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica
Partiz.cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
predplatné časopisov podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Predplatné periodík, 1362.63 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 362,63 EUR
ceny sú vrátane DPH