Objednávka HNK/2019/127-2
Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
stravné lístky na rok 2020
Názov položky:
Stravné lístky, 4 EUR
Názov položky:
Stravné lístky, 32.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
3 032,40 EUR
ceny sú vrátane DPH