Objednávka HNK/2019/126-2
Dodávateľ
OBZOR s.r.o.
Špitálska 35
811 08 Bratislava
IČO: 35708956
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
predplatné na časopis Alkoholizmus a drogové závislosti
Názov položky:
Predplatné periodík, 10 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
10,00 EUR
ceny sú vrátane DPH