Objednávka HNK/2019/126-1
Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
971 01 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
opravu bojlera
Názov položky:
Ostatné služby, 500 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH