Objednávka HNK/2019/120-2
Dodávateľ
Wolters Kluwer
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
predplatné na rok 2020 - Justičná revue
Názov položky:
Predplatné periodík, 133.32 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
133,32 EUR
ceny sú vrátane DPH