Objednávka HNK/2019/118-3
Dodávateľ
ORYM spol. s r.o.
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO: 36307441
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Revízia signalizačného zariadenia.
Názov položky:
Ostatné služby, 216 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH