Objednávka HNK/2019/110-1
Dodávateľ
Derko Ďurina Marian
Hasičska 3
97101 Prievidza
IČO: 41053214
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
revíziu komínov v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na Záhradníckej ulici č. 21
Názov položky:
Ostatné služby, 40 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
40,00 EUR
ceny sú vrátane DPH