Objednávka HNK/2019/095-1
Dodávateľ
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
Fraňa Madvu 11
971 01 Prievidza
IČO: 00516988
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
propagáciu plagátov
Názov položky:
Ostatné služby, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH