Objednávka HNK/2019/073-1
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Kancelársky papier
Názov položky:
Kancelársky papier, 31.97 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
799,25 EUR
ceny sú vrátane DPH