Objednávka HNK/2019/072-1
Dodávateľ
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23
080 01 Prešov
IČO: 41751477
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Počítač All in one
Názov položky:
Materiál, 483.34 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
2 900,04 EUR
ceny sú vrátane DPH