Objednávka HNK/2019/069-3
Dodávateľ
Daffer spol. s.r.o
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO: 36320439
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
kancelárske potreby podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Materiál, 352 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
352,00 EUR
ceny sú vrátane DPH