Objednávka HNK/2019/069-2
Dodávateľ
ORVA color, s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
97101 Prievidza 5
IČO: 44786093
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
materiál na opravu schodiska
Názov položky:
Materiál ostatný, 30 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH