Objednávka HNK/2019/069-1
Dodávateľ
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30232295
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
knihy podľa doloženého zoznamu - internetová objednávka
Názov položky:
Knihy, 80 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
80,00 EUR
ceny sú vrátane DPH