Objednávka HNK/2019/068-1
Dodávateľ
Mgr. Pavel Herel TEVOS
Francisciho 11
97101 Prievidza
IČO: 30431603
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
nákup čistiacich prostriedkov podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Čistiaci materiál zo 41, 470 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
470,00 EUR
ceny sú vrátane DPH