Objednávka HNK/2019/065-1
Dodávateľ
Ing. Mária Kučerová
Smreková 3378/5
960 01 Zvolen
IČO: 40242927
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
knihy podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Knihy, 36 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH