Objednávka HNK/2019/063-1
Dodávateľ
Poradca podnikateľa,s.r.o
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
IČO: 31592503
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
časopis Finančný spravodajca na rok 2019
Názov položky:
Predplatné periodík, 26.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
26,40 EUR
ceny sú vrátane DPH