Objednávka HNK/2019/061-1
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove, UNIPOCENTRUM PU
17. novembra 13
080 01 Prešov
IČO: 17070775
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
objednávka kníh
Názov položky:
Knihy, 275 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
275,00 EUR
ceny sú vrátane DPH