Objednávka HNK/2019/060-3
Dodávateľ
Pontis n.o.
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
IČO: 37925121
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
zakúpenie licencie Office Profesional Plus
Názov položky:
Ostatné služby, 27 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH