Objednávka HNK/2019/058-2
Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
J.C.Hronskeho 1
03601 Martin
IČO: 36138517
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
knihy podľa doloženého zoznamu - internetová objednávka
Názov položky:
Knihy, 105 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH