Objednávka HNK/2019/057-1
Dodávateľ
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4
036 01 Martin
IČO: 45503249
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
knihy podľa doloženého zoznamu
Názov položky:
Knihy, 510 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
510,00 EUR
ceny sú vrátane DPH