Objednávka HNK/2019/054-1
Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
971 01 Prievidza
IČO: 30228042
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Výmena ventilov - kotolňa
Názov položky:
Ostatné služby, 150 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH