Objednávka HNK/2019/051-1
Dodávateľ
Kyberos Group
Agátová 688/7
971 01 Prievidza
IČO: 44792042
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
časopis Bublina č. 9
Názov položky:
Predplatné periodík, 3.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
3,40 EUR
ceny sú vrátane DPH