Objednávka HNK/2019/048-1
Dodávateľ
Certus P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
971 01 Prievidza
IČO: 33608661
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
materiálové zabezpečenie na realizáciu projektu "Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 20109"
Názov položky:
Materiál kancel. 46, 95 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
95,00 EUR
ceny sú vrátane DPH