Objednávka HNK/2019/047-1
Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
stravné poukážky
Názov položky:
Stravné lístky, 4 EUR
Názov položky:
Stravné lístky, 12.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 132,10 EUR
ceny sú vrátane DPH