Objednávka HNK/2019/041-1
Dodávateľ
Akadémia Consulting, s.r.o.
Námestie slobody 22
971 01 Prievidza
IČO: 36007846
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 20 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH