Objednávka HNK/2019/040-2
Dodávateľ
Knihy pre každého s.r.o.
Narcisová 44
821 08 Bratislava
IČO: 44918682
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy, 120 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH