Objednávka HNK/2019/032-1
Dodávateľ
Meli Tech
V.Benedikta 208/22
971 01 Prievidza
IČO: 50206648
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Oprava a výmena komponentov kopírovacieho stroja na Záhradníckej ulici č. 21
Názov položky:
Ostatné služby, 160 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH